Frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi fått genom åren. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss!

Vattenbrunn

Det kan skilja ganska mycket på borrdjupet i olika områden. Ett snittdjup på de brunnar vi borrat genom åren i Uppland och Roslagen är mellan 70 – 90 meter.
Vatten finns i sprickzoner i berget, dessa zoner kan befinna sig på olika djup.
Placera borrhålet med rätt avstånd från grannars borrhål (rekommenderat avstånd 30 meter) och på avstånd från närliggande avloppsanläggningar.

Bergvärme

Fördelarna med bergvärme är att temperaturen i berget är densamma hela året, det påverkas alltså inte av årstiderna. Detta gör att du får energivinsten året runt till skillnad från t.ex. en luftvärmepump som fodrar mer el ju kallare det är ute – och det är ju då du behöver din värmepump som mest.
Ja, om många borrat för bergvärme kan man istället borra hålet lite djupare samt att tänka på att hålla avståndet mellan hålen, på så vis minskar risken att kyla ner berget. Värmen i berget är lagrad solenergi.

1.Kontakta oss för att räkna på ditt hus energibehov, vi tittar på om ditt hus är välisolerat, om det går åt mycket varmvatten med mera.

2.Vi ger dig ett förslag på pump, borrdjup och borrplats. Vi ser till att pump och värmehål är rätt dimensionerat för ditt hus behov.

3.När du bestämt dig för att investera i bergvärme, hjälper vi dig att söka borrtillståndet i den kommun där du ska borra hålet. Vanligtvis tar det 2-4 veckor att få tillstånden.

4.När arbetet sen börjar tar det ca 2 dagar att borra hålet och montera slangar fram till husväggen. Värmepumpinstallationen tar också ca 2 dagar om det är en normal installation. Arbetet är sedan klart.

Borrdjupet styrs av hur stor värmepump du har (hur många kilovatt värmepumpen har). Man kan räkna med 20 meters borrdjup för 1 kilovatt. Tex. 10 kilovatt kräver 200 meters borrdjup.

Tänk på att det är viktigt att kolla husets energibehov, äldre hus med sämre isolering kräver mer energi, förbrukar du mycket varmvatten så ökar energibehovet osv.