Entreprenadborrning

Entreprenad-
borrning

Specialborrning

Vi utför olika entreprenadborrningar som till exempel bryggförstärkningar, grundförstärkningar och foderrörsborrning. Vi borrar hål från 115mm upp till 200mm.

Vi borrar ner foderrör i berget, dimensionerna är 140 mm eller 168 mm. Därefter kan man gjuta inuti rören för att få en stadig och bra förankring från berg till den blivande bryggan eller kajen. Antingen står borriggen på land eller på en pråm när vi borrar.
Borrning för grundförstärkning används när ett hus ska byggas på ostabil mark, tex när det är långt till fast berg för att inte huset skall sätta sig (sjunka ner). Vi förstärker husgrunden genom att borra ner till berg med foderrör och sen stötta upp grunden med dessa.
Gradborrning innebär att vi borrar ett hål som har en stor lutning. T.ex. så har vi borrat uppe på en bergknalle, snett ner mot ett blivande pumphus som var placerat intill en bergvägg, där det var omöjligt att gräva fram till huset för indragningen av slangar. Alltså borrade vi ett hål snett ner mot huset så att rörmokaren kunde dra värmeslangarna den vägen.
En filterbrunn är enkelt förklarat ett foderrör som är nerborrade i jord eller sandlager och i botten av röret sitter ett filter för att hindra att grova partiklar ska följa med vattnet in i pumpen. Vi har bland annat borrat filterbrunnar som skulle användas för att kontrollera ytvattnet vid ett stort schaktarbete.

Vi kan entreprenadborrning!

Vi borrar i hela Uppland och Storstockholm t.ex. i Täby, Danderyd, Vallentuna, Åkersberga och Norrtälje. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller skicka en offertförfrågan direkt från vår hemsida.