Nyheter

Pernilla Sjöman tar över slam- och spolbilarna samt rör- och ledningsinspektion av Håkan Sjöman AB

Den 1 januari 2019 tog Pernilla Sjöman AB över slam- och spolbilarna samt filmbussen med rörinspektion från Håkan Sjöman AB. Brunnsborrningen är fortfarande kvar i Håkan Sjöman AB och vi jobbar vidare precis som vanligt med detta och all information om oss och vår verksamhet kommer att vara kvar på www.sjoman.se.

Pernilla Sjöman är dotter till Håkan Sjöman och har tidigare arbetat som bygg-och projektledare inom VA. Det var under 2018 som tanken att ta över Håkan Sjöman ABs slam- och spolbilar samt filmbussen med rör- och ledningsinspektion började gro och i slutet av 2018 beslutades att Pernilla Sjöman AB skulle bildas.

”Det känns verkligen jätteroligt att Pernilla vill ta över efter mig! Jag arbetar ju redan med Jim Sjöman, min son, som har hand om brunnsborrningen i Håkan Sjöman AB och därför blir det extra roligt att Pernilla vill ta över slam- och spolbilarna samt filmbussen med rör- och ledningsinspektion”, säger Håkan.

Håkan Sjöman AB startades av Håkan Sjöman 1991 och företaget har sedan dess utökats och när Pernilla Sjöman AB tar över är det idag 11st anställda.

Pernilla Sjöman AB kommer även att ta över kontoret med lastbils- och servicegarage i Rimbo, två mil väster om Norrtälje. Håkan Sjöman AB kommer att utgå ifrån Riala, två mil söder om Norrtälje.

”Det blir ett nytt kapitel att starta eget företag, jag har ju jobbat delvis i branschen men det blir spännande att ta över delar av verksamheten i Håkan Sjöman AB. Jag kommer själv att jobba med filmbussen som vi använder för rör- och ledningsinspektion”, säger Pernilla.

Pernilla Sjöman AB startades alltså 1 januari 2019 och ägs av Pernilla Sjöman samt Dan Eriksson. Bolaget har även en 10%-ig delägare, Andreas Eriksson, som arbetat i Håkan Sjöman AB med slam- och spolbilarna i ca 8 år.

”Känns bra att ha Andreas som ansvarig för slam- och spolbilarna eftersom han har bra erfarenhet av detta”, fortsätter Pernilla.

Anders Eriksson kommer att jobba vidare med slam- och spolbilarna som tidigare, men är nu alltså även delägare.

Pernilla Sjöman AB är fullt igång och jobbar och har nu lanserat en ny webbplats www.pernillasjoman.se med all information om slam- och spolbilarna samt rör- och ledningsinspektion, gå gärna till denna webbplats för mer information.

Vill du få kontakt med Håkan Sjöman AB och vår brunnsborrning kommer vi att fortsätta uppdatera www.sjoman.se samt vår Facebooksida

Håkan Sjöman AB och Pernilla Sjöman AB kommer att samarbeta när det gäller t.ex. högtryckning och spolning av borrhål så vi kan fortfarande erbjuda detta inom brunnsborrningen.

Välkommen att kontakta någon av oss!

Våra senaste inlägg

Sök inlägg

Kom i kontakt med oss

Vi borrar i hela Uppland och Storstockholm t.ex. i Täby, Danderyd, Vallentuna, Åkersberga och Norrtälje.